User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/01/26 08:29]
ilea.maria
start [2019/01/26 09:59] (current)
andrei.toma old revision restored (2018/01/29 09:25)
Line 1: Line 1:
-====== ​Ilea Maria ====== + 
-{{:​wiki:​contrib:​ilea_maria.pdf|}}+====== ​Ghid pentru profesorii de clasa a V-a ====== 
 +---- 
 + 
 +====== Suport de curs ====== 
 + 
 + 
 +==== Elemente introductive - profesiile zilei de mâine ==== 
 +  * [[1.1apatrarevolutieindustraiala|Informatica in contextul celei de-a patra revolutii industriale]] ​  
 +  * [[1.2locuriledemuncaaleviitorului|Locurile de munca ale viitorului – nevoia de a educa programatori]] 
 +  * [[1.3priviredeansamblu|Privire de ansamblu asupra informaticii]] ​  
 +  * [[1.4constructivismsiconstructionism|Constructivism și constructionism]] 
 +  * [[1.5elementedesecuritatecibernetica|Elemente de securitate cibernetică pentru copii]] 
 + 
 +==== Sisteme de calcul ==== 
 +  * {{ :2.1.norme_de_ergonomie_si_de_siguranta._notiuni_de_securitate_cibernetica.pdf |Norme de ergonomie și de siguranță. Noțiuni de securitate cibernetică}} 
 +  * {{ :​2.2.tipuri_de_sisteme_de_calcul_si_de_comunicatii.pdf |Tipuri de sisteme de calcul și de comunicații}} 
 +  * {{ :​2.3.elemente_de_arhitectura_a_unui_sistem_de_calcul.pdf |Elemente de arhitectură a unui sistem de calcul}} 
 +  * {{ :​2.4.tipuri_de_dispozitive_de_intrare_de_iesire_de_intrare-iesire_de_stocare_a_datelor.pdf |Tipuri de dispozitive:​ de intrare, de ieșire, de intrare-ieșire,​ de stocare a datelor}} 
 + 
 +==== Sisteme de operare ==== 
 +  * {{ :​3.1.rolul_unui_sistem_de_operare.pdf |Rolul unui sistem de operare}} 
 +  * {{ :​3.2.elemente_de_interfata_ale_unui_sistem_de_operare.pdf |Elemente de interfață ale unui sistem de operare}} 
 +  * {{ :​3.3.organizarea_datelor.pdf |Organizarea datelor}} 
 +  * {{ :​3.4.operatii_cu_fisiere_si_directoare.pdf |Operații cu fișiere și directoare}} 
 + 
 + 
 +==== Internet ==== 
 +  * {{ :​4.1.servicii_ale_retelei_internet.pdf |Servicii ale rețelei Internet}} 
 +  * {{ :​4.2.serviciul_world_wide_web.pdf |Serviciul World Wide Web}} 
 +  * {{ :​4.3.drepturi_de_autor.pdf |Drepturi de autor}} 
 +  * {{ :​4.4.siguranta_pe_internet.pdf |Siguranța pe Internet}} 
 +==== Editoare grafice1 ==== 
 +  * {{ :​3.5.editor_grafic.pdf |Editor grafic}} 
 + 
 + 
 +==== Editoare grafice2 ==== 
 +  * {{ :​3.5.editor_grafic.pdf |Editor grafic}} 
 + 
 +==== Algoritmi ==== 
 +  * {{ :​5.1.notiunea_de_algoritm.pdf |Noțiunea de algoritm}} 
 +  * {{ :​5.2.proprietati_ale_algoritmilor.pdf |Proprietăți ale algoritmilor}} 
 +  * {{ :​5.3.clasificarea_datelor_cu_care_lucreaza_algoritmii.pdf |Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii}} 
 +  * {{ :​5.4.constante_si_variabile.pdf |Constante și variabile}} 
 +  * {{ :​5.5.expresii.pdf |Expresii}} 
 +  * {{ :​5.6.structura_secventiala.pdf |Structura secvenţială}} 
 +  * {{ :​5.7.structura_alternativa.pdf |Structura alternativă}} 
 +  * {{ :​5.8.medii_grafice_interactive.pdf |Medii grafice interactive}} 
 +  * {{ :​5.9.modalitati_de_reprezentare_a_structurilor_secventiale_si_alternative_prin_blocuri_grafice.pdf |Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice}} 
 + 
 +==== Metodica predarii disciplinei Informatica si TIC la gimnaziu - clasa V-a ==== 
 +  * {{ :​6.1.organizarea_pe_ani_de_studiu_a_disciplinei_informatica_si_tic_la_gimnaziu.pdf |Organizarea pe ani de studiu a disciplinei Informatica si TIC la gimnaziu}} 
 +  * {{ :​6.2.programa_scolara_reper_obligatoriu_pentru.pdf |Programa şcolară reper obligatoriu pentru un demers flexibil}} 
 +  * {{ :​6.3.aplicarea_programelor_scolare.pdf |Aplicarea programelor şcolare}} 
 +  * {{ :​6.4.proiectarea_demersului_didactic.pdf |Proiectarea demersului didactic}} 
 +     - {{ :​6.4.1.lectura_personalizata_a_programelor_scolare.pdf |Lectura personalizată a programelor şcolare}} 
 +     - {{ :​6.4.2.planificarea_calendaristica.pdf |Planificarea calendaristice}} 
 +     - {{ :​6.4.3.proiectarea_unei_unitati_de_invatare.pdf |Proiectarea unei unităţi de învăţare}} 
 +     - {{ :​6.4.4.proiectarea_lectiei.pdf |Proiectarea lecției}} 
 +     - {{ :​6.4.5.proiectarea_activitatii_de_evaluare.pdf |Proiectarea activităţii de evaluare(tipuri de itemi, metode complementare de evaluare etc.)}}  
 + 
 +---- 
 + 
 +====== Lucrul cu elevii la clasa ====== 
 + 
 + 
 + 
 +=== Unități de învățare === 
 +TIC (16 ore) 
 + 
 +Sisteme de calcul (BR) 
 +   
 +*{{wiki: 2.sisteme_de_operare-unitatea_de_invatare.doc | Sisteme de operare (AB)}} 
 + 
 +Internet (HD) 
 +   
 +Editoare grafice (IS) 
 + 
 +INFORMATICA (16 ore) 
 + 
 +Algoritmi (PH) 
 +   
 +===Recapitulare (3 ore) === 
 + 
 + 
 +=== Continuturi ​ === 
 +  *   ​Sisteme de calcul 
 +      - Norme de ergonomie și de siguranță. Noțiuni de securitate cibernetică (SM):  [[wiki:​sinteza_teorie.1.0|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.1.0|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.1.0|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.1.0|Aplicații]] 
 +      - Tipuri de sisteme de calcul și comunicații (BR + MH): [[sc2|Sinteza teoriei]], {{ :​t1_evolutia_calculatoarelor.pdf |Fișa de evaluare}}, {{ :​tema1_rezolvata.doc |Fisa rezolvata}},​ [[wiki:​tema1.1|Aplicații]]  
 +      - Elemente de arhitectură a unui sistem de calcul (SB):  
 +        * [[wiki:​sinteza_teorie.1.2|Sinteza teoriei]],​ 
 +        * [[wiki:fisa de lucru.1.2|Fișa de lucru]], [[wiki:​rezolvare_fisa.1.2|Rezolvarea fișei de lucru]] 
 +        * [[https://​youtu.be/​HEjPop-aK_w|Film:​ Structura unui sistem de calcul]] 
 +      - Tipuri de dispozitive:​ de intrare, de ieșire, de intrare-ieșire,​ de stocare a datelor (AR): [[wiki:​sinteza_teorie.1.3|Sinteza teoriei]], {{ :Tipuri de dispozitive - Fisa de evaluare.docx |Fișa de evaluare}}, {{ :Tipuri de dispozitive - Fisa de evaluare rezolvata.docx |Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.1.3|Aplicații]] 
 +  *   ​Sisteme de operare  
 +      - Rolul unui sistem de operare (CT): [[wiki:​sinteza_teorie.2.1|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.2.1|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.2.1|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.2.1|Aplicații]] 
 +      - Elemente de interfață ale unui sistem de operare (BN): [[wiki:​sinteza_teorie.2.2|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.2.2|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.2.2|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.2.2|Aplicații]] 
 +      - Organizarea datelor (TR + VS): [[wiki:​sinteza_teorie.2.3|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.2.3|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.2.3|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.2.3|Aplicații]] 
 +      - Operații cu fișiere și directoare (AB + DB): [[wiki:​sinteza_teorie.2.4|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.2.4|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.2.4|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.2.4|Aplicații]] 
 +  *   ​Internet 
 +      - Servicii ale rețelei Internet (HD, BT-George): [[wiki:​sinteza_teorie.3.1|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.3.1|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.3.1|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.3.1|Aplicații]] 
 +      - Serviciul World Wide Web (MS): [[wiki:​sinteza_teorie.3.2|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.3.2|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.3.2|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​tema1.8|Aplicații]] 
 +      - Drepturi de autor (BZ + TL): [[wiki:​sinteza_teorie.3.3|Sinteza teoriei]], {{wiki:​fisa_evaluare_drepturi_de_autor.docx|Fișa de evaluare}}, {{wiki:​rezolvare_fisa_evaluare_drepturi_de_autor.docx|Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.3.3|Aplicații]] 
 +      - Siguranța pe Internet (VL): [[wiki:​sinteza_teorie.3.4|Sinteza teoriei]], {{wiki:​siguranta_internet.docx |Sinteza teorie }}, {{wiki:​si_fe.docx|Fișa de evaluare}}, {{wiki:​si_fer.docx|Fișa rezolvată}},​ {{wiki:​aplicatii.docx|Aplicații}} 
 +  *   ​Editoare grafice ​   
 +      - Editor grafic - I (VN): {{wiki:​grafica:​graficav.pdf|Sinteza teoriei}}, {{wiki:​grafica:​drawmoprea1.pdf|Fișa de evaluare}}, {{wiki:​grafica:​drawrezmoprea.pdf|Fișa rezolvată}},​ {{wiki:​grafica:​aplicatii_moprea1.pdf|Aplicații}} 
 +      - Editor grafic - II (DJ + TM): {{ :​wiki:​paint_lectii.docx |Sinteza teoriei}}, {{wiki:​Paint_fisa1.docx|Fișa de evaluare}}, {{ :​wiki:​paint_fisa_rezolvata1.pdf |Fișa rezolvată}},​ {{ :​wiki:​aplicatii1_paint.pdf |Aplicații}} 
 +      - Editor grafic - III (OT + TM): [[wiki:​sinteza_teorie.5.3|Sinteza teoriei]], {{wiki:​grafica:​fisa de_evaluare 1 paint-update.docx|Fișa de evaluare}}, {{wiki:​grafica:​rezolvare fisa 1-update.docx.docx |Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.5.3|Aplicații]] ​      
 +      - Editor grafic - IV (IS): *{{wiki: paint_lectii_3.pdf| Sinteza teoriei}}, *{{wiki: Fisa_de_evaluare_angry_birds.pdf| Fișa de evaluare}}, *{{wiki: Fisa_de_evaluare_rezolvata_angry_birds.pdf| Fișa rezolvată}},​ *{{wiki: fisa_activitate_paint_3.pdf| Aplicaţii}} 
 +  *   ​Algoritmi  
 +      - Noțiunea de algoritm (CJ): [[wiki:​sinteza_teorie.4.1|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.1|Fișa de evaluare]] , [[wiki:​fisa_rezolvata.4.1|Fișa rezolvată]] , [[wiki:​aplicatii.4.1|Aplicații]] 
 +      - Proprietăți ale algoritmilor (BH):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.2|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.2|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.2|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.2|Aplicații]] 
 +      - Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii (IL):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.3|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.3|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.3|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.3|Aplicații]] 
 +      - Constante și variabile (MM):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.4|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.4|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.4|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.4|Aplicații]] 
 +      - Expresii (BV):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.5|Sinteza teoriei]], {{:​fisa_expresii.docx|Fișa de evaluare}}, {{:​rezolvare_fisa_expresii.docx|Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.4.5|Aplicații]] 
 +      - Structura secvenţială (IL):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.6|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.6|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.6|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.6|Aplicații]] 
 +      - Structura alternativă - I (CL + GL):  [[wiki:​sinteza_teorie.4.7|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.7|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.7|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.7|Aplicații]] 
 +      - Structura alternativă - II (GL + SJ): [[wiki:​sinteza_teorie.4.8|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.8|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.8|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.8|Aplicații]] 
 +      - Medii grafice interactive - I (PH + SV): [[wiki:​sinteza_teorie.4.9|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.9|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.9|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.9|Aplicații]] 
 +      - Medii grafice interactive - II (PH + SV): [[wiki:​sinteza_teorie.4.10|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.10|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.10|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.10|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - I (BC, NT, BT-Lili): {{wiki:​algoritmi:​structura_liniară.pdf|Sinteza teoriei}}, [[wiki:​algoritmi:​fisa_evaluare.11.1|Fișa de evaluare]], [[wiki:​algoritmi:​fisa_rezolvata.11.1|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​algoritmi:​aplicatii.11.1|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - II (BC, NT, BT-Lili): [[wiki:​sinteza_teorie.4.12|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.12|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.12|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​algoritmi:​aplicatii.12.1|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - III (BC, NT, BT-Lili): [[wiki:​sinteza_teorie.4.13|Sinteza teoriei]], [[wiki:​fisa_evaluare.4.13|Fișa de evaluare]], [[wiki:​fisa_rezolvata.4.13|Fișa rezolvată]],​ [[wiki:​aplicatii.4.13|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - IV (AG + Buc): {{:​sinteza_teoriei2.docx|Sinteza teoriei}}, {{:​fişa_de_evaluare2.doc|Fișa de evaluare}},​{{:​rezolvarea_fisa_de_evaluare2.doc|Fișa rezolvată}},​ [[wiki:​aplicatii.4.14|Aplicații]] 
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - V (AG + Buc): {{ :​wiki:​grafica:​expresii_prin_blocuri_grafice.pdf |Sinteza teoriei-Expresii}} ​ [[wiki:​sinteza_teorie.4.15|Sinteza teoriei-Structura secvenţială]],​ [[wiki:​fisa_evaluare.4.15|Fișa de evaluare-structura secvenţială]], ​  ​[[wiki:​fisa_rezolvata.4.15|Fișa rezolvată-structura secvenţială]],​ [[wiki:​aplicatii.4.15| Aplicații]]{{ ::​fisa_1.pdf | fisa expresii}} ​ {{ ::​expresii_rezolvari.pdf | Rezolvări fişa expresii}}  
 +      - Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - VI (AG + Buc): [[wiki:​sinteza_teorie.4.16|Sinteza teoriei-Structura alternativă]],​ [[wiki:​fisa_evaluare.4.16|Fișa de evaluare-structura alternativă]],​ [[wiki:​fisa_rezolvata.4.16|Fișa rezolvată-structura alternativă]],​ [[wiki:​aplicatii.4.16|Aplicații-structura alternativă]] 
 +  *   ​Recapitulare / Evaluare 
 +        - Recapitulare 1 (CS): {{ :​cs_fisa_de_lucru_recapitulare.pdf |Fișa de recapitulare}},​ [[wiki:Fisa de evaluare|Fișa de evaluare]], [[wiki:Fisa rezolvata|Fișa rezolvată]] 
 +        - Recapitulare 2 (CV): [[Sugestii privind recapitularea / evaluarea]] 
 +        - Recapitulare 3 (GJ): {{ :​wiki:​sugestii_privind_evaluare_gj.docx | Sugestii privind recapitularea / evaluarea }} 
 + 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +====== Comunitatea profesorilor ====== 
 + 
 +[[wiki:​contrib|CONTRIBUTII PROFESORI]] 
 + 
 +[[wiki:contrib#​ALBA - Seria 1|Alba]] [[wiki:​contrib#​ARAD - Seria 1|Arad]] [[wiki:​contrib#​ARGES - Seria 1|Arges]] [[wiki:​contrib#​BACAU - Seria 1|Bacau]] [[wiki:​contrib#​BIHOR - Seria 1|Bihor]] ​ [[wiki:​contrib#​BISTRITA NASAUD - Seria 1| Bistrita Nasaud]] [[wiki:​contrib#​BOTOSANI - Seria 1| Botosani]] [[wiki:​contrib#​BRAILA - Seria 1|Braila]] [[wiki:​contrib#​BRASOV - Seria 1|Brasov]] ​ [[wiki:​contrib#​BUCURESTI - Seria 1|Bucuresti]] [[wiki:​contrib#​BUZAU - Seria 1|Buzau]] [[wiki:​contrib#​CALARASI - Seria 1|Calarasi]] [[wiki:​contrib#​CARAS SEVERIN - Seria 1| Caras Severin]] [[wiki:​contrib#​CLUJ - Seria 1|Cluj]] ​ [[wiki:​contrib#​CONSTANTA - Seria 1|Constanta]] [[wiki:​contrib#​COVASNA - Seria 1|Covasna]] ​ [[wiki:​contrib#​DAMBOVITA - Seria 1| Dambovita]] [[wiki:​contrib#​DOLJ - Seria 1| Dolj]] ​ [[wiki:​contrib#​GALATI - Seria 1| Galati]][[wiki:​contrib#​GIURGIU - Seria 1| Giurgiu]] [[wiki:​contrib#​GORJ - Seria 1| Gorj]] ​ [[wiki:​contrib#​HARGHITA - Seria 1| Harghita]] [[wiki:​contrib#​HUNEDOARA - Seria 1| Hunedoara]] [[wiki:​contrib#​IALOMITA - Seria 1|Ialomita]] [[wiki:​contrib#​IASI - Seria 1|Iasi]] ​ [[wiki:​contrib#​ILFOV - Seria 1|Ilfov]] ​ [[wiki:​contrib#​MARAMURES - Seria 1|Maramures]] ​ [[wiki:​contrib#​MEHEDINTI - Seria 1|Mehedinti]] [[wiki:​contrib#​MURES - Seria 1| Mures]] [[wiki:​contrib#​NEAMT - Seria 1| Neamt]] [[wiki:​contrib#​OLT - Seria 1| Olt]]  [[wiki:​contrib#​PRAHOVA - Seria 1|Prahova]] [[wiki:​contrib#​SALAJ - Seria 1|Salaj]] [[wiki:​contrib#​SATU MARE - Seria 1|Satu Mare]] [[wiki:​contrib#​SIBIU - Seria 1|Sibiu]] [[wiki:​contrib#​SUCEAVA - Seria 1|Suceava]] [[wiki:​contrib#​TELEORMAN - Seria 1|Teleorman]] [[wiki:​contrib#​TIMIS - Seria 1|Timis]] [[wiki:​contrib#​TULCEA - Seria 1|Tulcea]] [[wiki:​contrib#​VALCEA - Seria 1|Valcea]] [[wiki:​contrib#​VASLUI - Seria 1|Vaslui]] [[wiki:​contrib#​VRANCEA - Seria 1| Vrancea]] 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +====== Resurse utile ====== 
 + 
 + 
 + 
 +Scratch [[https://​scratch.mit.edu/​download|Versiune offline]] ​   
 +[[https://​scratch.mit.edu/​projects/​editor/​|Versiune online]] [[https://​day.scratch.mit.edu/​|Ziua Scratch]] 
 + 
 +Suport Scratch - [[https://​scratch.mit.edu/​tips|Tutoriale oficiale]] [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0ByjUZT_ra3DSR0dmc3IwZjJyNUk/​view |Resurse si lectii ADFABER]][[ https://​www.cs-first.com|CS First - Activități tematice Google]] 
 + 
 +KompoZer [[http://​www.kompozer.net/​download.php|KompoZer versiune 0.8]] (web authoring system) 
 + 
 +GIMP [[https://​www.gimp.org/​downloads/​|GIMP versiune 2.8]] [[https://​www.gimp.org/​tutorials/​|Tutoriale]] 
 + 
 +Alice 3 - [[http://​www.alice.org/​|Site oficial]] [[ https://​drive.google.com/​file/​d/​0ByjUZT_ra3DSRjRUWjlHdjdSbXM/​view?​usp=sharing | Resurse si Lectii ADFABER ]] 
 + 
 +Code Studio - [[ http://​code.org|Platforma]] [[https://​support.code.org/​hc/​en-us|Suport oficial]] [[ https://​drive.google.com/​file/​d/​0ByjUZT_ra3DSbVhpeEZiRDFNTHc/​view?​usp=sharing | Resurse ADFABER ]] 
 + 
 + 
 +Hour of Code - [[ https://​ro.code.org/​learn| Platforma]] [[https://​ro.code.org/​about/​resources|Resurse pentru profesori]] 
 + 
 + 
 +**Resurse Microsoft pentru Educație**  
 +     
 +    *Prezentările din cadrul sesiunii de formare [[ https://​1drv.ms/​f/​s!AnBN1ym3ZWtCkNBKNyI0p3UW_WljUw | Minecraft: Education Edition, Office 365, Creative Coding Through Games and Apps, Microsoft Educators Community]] 
 + 
 +   ​*Obține Office 365 Education pentru elevi si profesori [[ https://​signup.microsoft.com/​Signup?​OfferId=03ee83a5-5cb4-4545-aca9-33ead43f222a,​d764709a-7763-45ef-a2a8-db5b8b6ae704&​DL=ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY | EN ]] / [[ https://​signup.microsoft.com/​Signup?​OfferId=03ee83a5-5cb4-4545-aca9-33ead43f222a,​d764709a-7763-45ef-a2a8-db5b8b6ae704&​DL=ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY&​culture=ro-RO&​country=RO| RO ]]  
 + 
 +    *Kit-ul de Office [[ http://​www.microsoft.com/​romania/​365| Dacă școala/​liceul deține o subscripție de Office 365 ProPlus, iată cum puteți descărca, instala și activa kit-ul de Office pentru elevi și profesori, inclusiv pe dispozitivele (PC, telefon, tabletă etc) personale ]] 
 +      
 +  * Accesează [[ https://​education.microsoft.com/​ | Microsoft Educators Community]]  
 + 
 + 
 +     
 +G Suite for Education - [[ https://​goo.gl/​3pwwoP | Ghid activare ]][[ https://​www.eduapps.ro/​aplicatii-educatie/​g-suite-for-education?​ref=informaticainscoli.ro | Prezentare generală ]][[ https://​www.eduapps.ro/​aplicatii-educatie/​classroom?​ref=informaticainscoli.ro | Google Classroom ]][[ https://​www.eduapps.ro/​resurse-educationale?​ref=informaticainscoli.ro | Resurse educaționale ]] 
 + 
 +Simulari ECDL {{ :​programa_image_editing_2.0.pdf|Programa analitica Image Editing}} 
 +{{ :​programa_web_editing_2.0.pdf|Programa analitica Web Editing}} 
 +{{ :​programa_it_security_1.0.pdf|Programa analitica IT Security}} 
 +{{ :​specificatii_tehnice_testare_automata_ecdl.pdf|Specificatii tehnice pentru sustinere simulari ECDL}} 
 +{{ :​manual_de_sustinere_simulari_automate_ecdl.pdf|Manual de sustinere simulari ECDL}} 
 +{{ :​simulari_ecdl_pentru_profesori_20.07.2017f.pdf|Lista useri pentru simulari ECDL}} 
 + 
 +=== Exemple din alte țări și de la nivelul Uniunii Europene === 
 +[[https://​www.computingatschool.org.uk/​data/​uploads/​ComputingCurric.pdf| United Kingdom ]] 
 +[[http://​www.digikomp.at/​ | Austria ]] 
 +[[http://​fcl.eun.org/​documents/​10180/​14689/​Computing+our+future_final.pdf/​746e36b1-e1a6-4bf1-8105-ea27c0d2bbe0 | EU Report]] 
 + 
 + 
 +=== Sintaxa paginilor wiki === 
 +[[https://​www.dokuwiki.org/​wiki:​syntax| Versiune în limba engleză]] 
 + 
 + 
 +====== Despre proiect ====== 
 + 
 + 
 +informaticainscoli.ro este administrat de inspectorul general Nusa DUMITRIU-LUPAN.  
 + 
 +Proiectul a fost initiat pro-bono de catre cadre didactice de la ASE Bucuresti(Razvan BOLOGA, Andrei TOMA, Catalin BOJA si Claudiu VINTE) si Politehnica Bucuresti(Razvan RUGHINIS si Radu Costin PETEAN) si multi alti voluntari dedicati, a caror lista se va regasi in pagina Credite.  
 + 
 +Suportul de curs a fost oferit de doamna Nusa DUMITRIU-LUPAN(Ministerul Educatiei Nationale) si doamna Cristina ANTON(CCD Braila).  
 + 
 +Finantarea proiectului este asigurata de  [[http://​www.cyberknowledgeclub.org|Asociatia Clubul Informaticii Economice-CyberKnowledgeClub]] 
 + 
 +Continutul acestui site este public si gratuit disponibil sub licenta ​ [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​legalcode| Creative Commons Attribution 4.0 International Public License CC BY 4.0]] 
  
start.txt · Last modified: 2019/01/26 09:59 by andrei.toma