User Tools

Site Tools


wiki:aplicatii.4.2

Proprietǎțile algoritmilor - Aplicații


1. Realizați algoritmul de cumpǎrare a unui cadou pentru un prieten.
Stabiliți care sunt proprietǎțile algoritmului realizat.

Exemplu:

Pas 1: iau portofelul cu bani 		- date de intrare
Pas 2: merg la supermarket la raionul de jucǎrii
Pas 3: aleg jucǎria
Pas 4: merg la casǎ și plǎtesc jucǎria
Pas 5: impachetez jucaria		- date de ieșire
Pas 6: merg la prietenul meu pentru a-i da jucaria

Generalitate:
- nu ne-am referit la o anumită jucarie, pașii sunt aceeași pentru orice cumpǎrǎturǎ

Claritate:
- pașii algoritmului sunt clari:
- date de intare: banii pentru cumpǎrǎturi
- date de ieșire: jucǎria frumos împachetatǎ

Finitudine:
- algoritmul are 6 pași

2. Realizați un algoritm de cǎutare pe Internet a noțiunilor legate de algoritm; stabilirea unui motor de cǎutare; redactarea cuvintelor cheie pentru cǎutare; alegerea noțiunilor clare privind algoritmii.

3. Realizați o împerechere corectǎ a noțiunilor din prima coloanǎ a tabelului cu cea din a doua coloanǎ.

1 Generalitate Date de început a unui algoritm, ceea ce se cunoaște la începerea unui algoritm A
2 Date de intrare Proprietate a algoritmilor de a rezolva o problemǎ aplicând o metodǎ corectǎ B
3 Date de ieșire Algoritmul va da rezultate corecte pentru toate tipurile de date de intrare C
4 Corectitudine Proprietatea algoritmului de a da rezultatele într-un numǎr finit de pași D
5 Eficiență Proprietate a algoritmilor de a avea pașii de rezolvare fǎrǎ ambiguitǎți E
6 Finitudine Capacitatea unui algoritm de a da un rezultat într-un timp cât mai scurt,
prin alegerea celei mai bune metode de rezolvare
F
7 Claritate Rezultatele care se obțin în urma realizǎrii algoritmului G

Rǎspuns:
1 – C; 2 – A; 3 – G; 4 – B; 5 – F; 6 – D; 7 – E.

wiki/aplicatii.4.2.txt · Last modified: 2017/08/14 22:27 by nita.adrian