User Tools

Site Tools


wiki:contrib:fruja_-ecaterina:portofoliu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:contrib:fruja_-ecaterina:portofoliu [2019/05/19 19:44] (current)
dana.trocaru created
Line 1: Line 1:
 +Unitatea de învățământ:​ Sc.Gimnaziala “N.I.Jilinschi” Vernesti, Buzau
 +Disciplina: Informatică și TIC 
 +Profesor: Fruja Ecaterina ​
 +Clasa: a V-a 
 +
 +SINTEZA TEORIEI
 +
 +CONSTANTE
 +Pentru a da un nume constantelor se foloseste declaratia ​ const  care are forma:
 +const  [tip]  nume=valoare ;
 +[tip] - tipul constantei ; nume -numele constantei ; valoare - valoarea constantei
 +Exemplu:
 +const float a=12.6 ​  ​constanta este de tip float, poarta denumirea a, are valoarea 12,6
 +VARIABILE
 +O variabilă păstrează valoarea unei date şi spre deosebire de constante, ea poate fi modificată pe parcursul executării programului.
 +Fiecărei variabile i se asociază un identificator şi un tip de dată prin care se precizează mulţimea de valori pe care le poate lua variabila, precum şi operaţiile în care ea poate să intervină.
 +Asocierea de mai sus este posibilă printr-o declaraţie de variabilă:
 +Diagrama de sintaxă: ​  ​ TIP listă de nume;
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +OBS: 1) Toţi identificatorii ce apar în aceeaşi listă, separaţi prin virgulă, desemnează variabile de acelaşi tip.
 +
 +Eemplu: int a,​b,​c;​ /​*a,​b,​c sunt toate de tip întreg*/
 +        char vocale, consoane; /*toate sunt de tip caracter*/
 + 2) În limbajul C++ trebuie declarate toate variabilele înainte ca acestea să fie referite
 +
 +OPERATORI
 +Un operator este un simbol care arata ce operatii se executa asupra unor operanzi (termeni).Un operand este o constanta, o variabila, un nume de functie sau o subexpresie a carei valoare este prelucrata direct de operator sau suporta în prealabil o conversie de tip.Operatorii,​ dupa numarul de operanzi asupra carora se aplica pot fi: unari, binari si ternari.
 +
 +Operatorii sunt împartiti în clase de precedenta (sau de prioritate). În fiecare clasa de precedenta este stabilita o regula de asociativitate,​ care indica ordinea de aplicare a operatorilor din clasa respectiva: de la stânga la
 + ​dreapta sau de la dreapta la stânga.
 +
 +O expresie este o combinatie de operanzi, separati între ei prin operatori; prin evaluarea unei expresii
 +se obtine o valoare rezultat.Tipul valorii rezultat depinde de tipul operanzilor si a operatorilor folositi.
 +Evaluarea unei expresii poate avea efecte laterale, manifestate prin modificarea valorii unor variabile.
 +
 +
 +1. OPERATORI ARITMETICI
 ++ (adunare) ; - (scadere) ; * (inmultire) ; / (impartire) ; % (restul impartirii intregi)
 +
 +2. OPERATORI RELATIONALI
 +• Operatorii de egalitatate:​ == egal. Returneaza adevarat (valoare nenula) daca cele doua expresii sunt egale, fals (0) daca cele doua expresii sunt diferite. Din punct de vedere logic (E1 == E2) este echivalent cu (!(E1 - E2))
 +• != diferit. Semnificatia este opusa operatorului ==. In consecinta, din punct de vedere logic (E1!= E2) si (E1 - E2) sunt echivalente.
 +• < mai mic. Returneaza adevarat daca valoarea expresiei din stanga este mai mica decat a celei din dreapta. Normal ca ambele expresii trebuie sa fie de tip scalar/​numeric (integer/​real/​caracter/​etc) pentru ca sa se poate face comparatia.
 +• <= mai mic sau egal. Returneaza adevarat daca valoarea expresiei din stanga este mai mica sau egala cu cea din dreapta.
 +• mai mare. Returneaza adevarat daca valoarea expresiei din stanga este mai mare ca si cea din dreapta.
 +• >= mai mare sau egal. Returneaza adevarat daca valoarea expresiei din stanga este mai mare sau egala cu cea din dreapta
 +3. OPERATORI LOGICI ​
 +• &&​ SI logic. Returneaza adevarat daca ambele expresii se evalueaza la valori nenule, altfel returneaza fals. Daca prima expresie este evaluata la 0 (fals), a doua expresie nu se mai evalueaza. Acest lucru poate cauza erori de programare greu de detectat in cazul in care cea de a doua expresie contine un apel de functie. Apelul va avea loc numai daca prima conditie se evalueaza la adevarat (valoare nenula).
 +Atentie: un singur simbol & inseamna SI pe biti si este diferit de &&.
 +• || SAU logic. Returneaza adevarat daca cel putin una din expresii se evalueaza la o valoare nenula. In cazul in care prima expresie este adevarata, cea de a doua nu se mai evalueaza. Remarca este absolut similara cu cea de la SI logic. Atentie: un singur simbol | insemna SAU pe biti si este diferit de ||.
 +• ! negatie logica; Returneaza adevarat daca expresia este nula, fals in caz contrar. (!E) este
 +echivalent cu (E == 0).
 +
 +4. OPERATORI DE INCREMENTARE SI DECREMENTARE.
 +++ (incrementare);​
 +- - (decrementare).
 +Operatorii pot fi : 
 +• prefixati (in fata operandului) situatie in care variabila este incrementata sau decrementata inainte ca valoarea retinuta de ea sa intre in calcul;
 +• postfixati (dupa operand) situatie in care variabila este incrementata sau decrementata dupa ce valoarea retinuta de ea intra in calcul
 +Exemplu:
 +Daca a si b sunt variabile de tip int care retin valorile 1  si 3 atunci:
 +a++*b++ produce valoarea 3, dupa evaluare cele 2 variabile retin 2 si 4
 +++a*++b produce valoarea 8, dupa evaluare cele 2 variabile retin 4 si 4
 +
 +5. OPERATORI DE ATRIBUIRE
 +Apare foarte frecvent si reprezinta memorarea unei valori intr-o variabila.
 +Este reprezentata prin semnul =
 +a=3  (atribuie variabilei a valoarea 3)
 +Se mai utilizeaza operatori de atribuire combinati:
 ++= ; -= ; *= ; /= ; %= ; &= ; <<= ; >>=
 +Exemplu: a=a+b este echivalent cu a+=b ; a=a*b este echivalent cu a*=b
 +
 +6. OPERATORUL CONDITIONAL
 +Forma generala e1 ? e2 : e3
 +Se evalueaza e1, daca este adevarata se executa e2, daca este falsa se executa e3
 +Exemplu: Citirea unuui numar x si tiparirea numarului |x| (modulul numarului x)
 +
  
wiki/contrib/fruja_-ecaterina/portofoliu.txt · Last modified: 2019/05/19 19:44 by dana.trocaru