User Tools

Site Tools


wiki:contrib:gogoci_-miruna:portofoliu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:contrib:gogoci_-miruna:portofoliu [2019/05/17 21:42] (current)
dana.trocaru created
Line 1: Line 1:
 +Unitatea de învățământ:​
 +Disciplina: Informatică și TIC 
 +Profesor: ​
 +Data: ………………………………..
 +Clasa: a V-a 
 +Nume și prenume elev:​…………………………………
 +
 +FIȘĂ DE EVALUARE
 +OPERATORI ​
 +
 +1. Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x aparţine intervalului (5,​8]? ​
 +a. (x<8) && (x>=5) b. (x<=8) || (x>5) c. (x>8) || (x<=5) d. (x<=8) && (x>5)
 +
 +2. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul (-2,​2)? ​
 +a. x*x-4<​=0 b. 4-x*x>0 c. (2<​x)&&​(x<​-2) d. (x-2)*(x+2)>​0
 +3. Care este rezultatul intreg al evaluării expresiei C++ alăturate? ​  ​10*2/​3*3/​2
 +a. 0 b. 10 c. 1.11 d. 9
 +4. Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x nu aparţine intervalului (2,​9]? ​
 +a. (x>2) && (x<=9) b. (x<=2) && (x>9) c. (x<=2) || (x>9) d. (x<2) || (x>9)
 +
 +5. Care dintre următoarele expresii C++ , are ca valoare cel mai mic dintre numerele naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate în variabilele întregi x şi y? 
 +a. (x+y-abs(x-y))/​2 b. x+y-abs(x-y)/​2 c. (x+y+abs(x-y))/​2 d. (x+y+abs(x+y))/​2
 +
 +6. Care dintre expresiile C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată? ​ ((a>3) && (a<15)) || (a!=b)
 +a. ((a>3) || (a<15)) && (a==b) b. !((a<=3) || (a>=15)) || (a!=b) ​
 +c. ((a>3) || (a<15)) && (a!=b) d. !(a<3 || a>15) && (a!=b)
 +
 +7. Care este valoarea expresiei C++ alăturate? ​  ​9/​2*2-5
 +a. 3 b. 4 c. -3 d. -3.75
 +
 +8. Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile C++ de mai jos are valoarea 0? 
 +a. 3*x-4*y==0 b. (x+y)/2 > x%y+1 c. !(x/2+2==y) d. x-y+3!=0
 +
 +9. Care dintre expresiile C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată?​ !((a<​5)&&​(b>​7))
 +a. (a>​=5)&&​(b<​=7) b. !(a<5) || !(b>7) c. !(a<5) && !(b>7) d. !(a>=5) && !(b<=7)
 +
 +
 +
 +
 +Notă
 +Toate subiectele sunt obligatorii.
 +Se acordă 1 punct din oficiu.
 +Timp de lucru: 40 minute
 +
 +
 +
 +
 +
  
wiki/contrib/gogoci_-miruna/portofoliu.txt · Last modified: 2019/05/17 21:42 by dana.trocaru