User Tools

Site Tools


wiki:contrib:sultanescu-marcel:portofoliu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:contrib:sultanescu-marcel:portofoliu [2019/05/19 19:56] (current)
dana.trocaru created
Line 1: Line 1:
 +Unitatea de învățământ:​ Colegiul National Pedagogic ​ “Spiru Haret”, Buzau
 +Disciplina: Informatică și TIC 
 +Profesor: Sultanescu Marcel
 +Data: ………………………………..
 +Clasa: a V-a 
 +Nume și prenume elev:​…………………………………
 +
 +FIȘĂ DE APLICAȚII
 +OPERATORI
 +
 +1. Care dintre expresiile următoare, scrise în limbajul C/C++ , are valoarea 1 dacă şi numai dacă valorile variabilelor întregi x şi y sunt numere pare? 
 +
 +a. x-y==0 b. (x+y)%2==0
 +c. (x%2==0) || (y%2==0) d. (x%2==0) && (y%2==0)
 +
 +2. Care este valoarea expresiei C++ alăturate? ​  ​50-(100–300/​2/​(2+3))
 +a. -30 b. 70 c. -20 d. 60
 +
 +3. Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie ultima cifră a numărului natural memorat în variabila y? 
 +a. x=y%10; b. y=x%10; c. y=x/10; d. x=x/10;
 +
 +4. Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie cifra zecilor numărului natural cu cel puţin două cifre memorat de variabila y?
 +
 +a. x=y%10/10; b. x=y/10%10; c. x=y%10; d. x=x/100;
 +
 +
 +5. Care este instructiunea prin care variabilei x i se atribuie valoarea cifrei sutelor numărului natural cu cel puţin 4 cifre memorat în variabila y? 
 +
 +a. x=y%10/10; b. x=y/10/10; c. x=y%100; d. x=y/100%10;
 +
 +
 +6. Variabila întreagă n memorează un număr natural impar. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1? 
 +
 +a. !(n%2!=0) b. n%2==0 c. n%2!=0 d. !((n+1)%2==0)
 +
 +7. Care dintre următoarele variabile nu îşi modifică valoarea în urma executării secvenţei de instrucţiuni alăturate, oricare ar fi valorile lor iniţiale? (a,b,c sunt variabile de tip int). 
 +c=2*a-b;
 +a=a-b; a=c-a;
 +b=2*a-c;
 +a. niciuna b. doar c c. doar a şi c d. doar a şi b
 +
 +8. Variabilele a, b şi c, de tip int, pot fi iniţializate cu oricare numere naturale impare distincte. Ştiind că c este divizor al lui a, iar b nu este multiplu al lui c, care dintre următoarele expresii scrise în C++ are valoare 1? 
 +
 +a. !((a % c!=0) || !(b % c!=0)) b. (a % c!=0) && !(b % c!=0)
 +
 +c. (a % c!=0) || !(b % c!=0) d. !(c % a!=0) && (c % b!=0)
 +
 +9. Variabilele a şi b sunt de tip int, iar variabilele c şi d sunt de tip double. Care dintre următoarele instrucţiuni de atribuire nu este corectă din punct de vedere sintactic? ​
 +
 +a. c=d+2*c; b. c=2-d%2*a; c. c=sqrt(b*b);​ d. b=(d<​=c);​
 +
 +10. Care este valoarea expresiei ​ C++ alăturate? ​  ​9/​2*2-5
 +a. 3 b. 4 c. -3 d. -3.75
 +
 +11. Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile C++  de mai jos are valoarea 0?  ​
 +a. 3*x-4*y==0 b. (x+y)/2 > x%y+1 c. !(x/2+2==y) d. x-y+3!=0
 +
 +12. Care dintre următoarele expresii ​ C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă variabilele x şi y memorează două numere naturale pare consecutive?  ​
 +a. (x-y==2) && (y-x==2) ​ b. (x==2) && (y==4) ​ c. x-y==2 ​ d. ((x-y==2) || (y-x==2)) && (x%2==0)
 +
 +13. Care dintre expresiile ​ C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată?​ !((a<​5)&&​(b>​7))
 +a. (a>​=5)&&​(b<​=7) b. !(a<5) || !(b>7) c. !(a<5) && !(b>7) d. !(a>=5) && !(b<=7)
 +
 +14. Pentru care dintre perechile de valori de mai jos expresia C++  alăturată are valoarea 1?  ​
 +(a%100==b%100) && (a>99) || (b>99)
 +a. a=1003 şi b=3 b. a=35 şi b=35 c. a=1100 şi b=10 d. a=1234 şi b=12
 +
 +15. Variabilele x şi y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 4, iar y valoarea 2. Care dintre expresiile ​ C++ de mai jos are valoarea 0?  ​
 +a. x-y!=0 b. x+y>​x%y+1 c. x-2*y==0 d. !(x==2*y)
 +
 +16. Care dintre următoarele instrucţiuni ​ C++ determină inserarea cifrei 7 în faţa ultimei cifre a unui număr natural, cu mai mult de 2 cifre, memorat în variabila x?  ​
 +
 +a. x=(x/​10*10+7)*10+x%10;​ b. x=x/​10+7+x%10;​
 +
 +c. x=(x%10*10+7)*10+x/​10;​ d. x=(x/​10+7)*10+x%10;​
 +
 +17. Care dintre următoarele instrucţiuni ​ C++ determină eliminarea cifrei din mijloc a unui număr natural, cu exact 5 cifre, memorat în variabila x?  ​
 +
 +a. x=x/​1000*100+x%100;​ b. x=x%1000*100+x/​100;​
 +
 +c. x=x/​100*100+x%100;​ d. x=x/​1000+x%100;​
 +
 +18. Care este valoarea tipărită de secvenţa de program ​ C++ alăturată,​ ştiind că x şi y sunt variabile întregi, iar z este o variabilă reală?  ​
 +x=30;
 +y=5;
 +z=(x+y)/​6.0;​
 +z=floor(z*100);​
 +z=z/100;
 +cout<<​z; ​
 +
 +a. 5 b. 5.833333 c. 5.83 d. 583
 +
 +19. Care este valoarea expresiei ​ C++ alăturate dacă variabilele întregi a, b, c au valorile a=20, b=3, c=5?  ​
 +(a/​b%c<​=b)||!(b==a)
 +
 +a. 0 b. 1 c. 2 d. true
 +
 +20. Variabilele a, b, c şi d memorează valori reale astfel încât a<b şi c<d. Care dintre expresiile ​ C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă intersecţia intervalelor închise [a,b] şi [c,d] este vidă?  ​
 +
 +a. (d<a) || (b<c) b. !(c<a) && !(b<d)
 +
 +c. (d>a) || (b>c) d. (a>=c) && (b<=d)
 +
  
wiki/contrib/sultanescu-marcel/portofoliu.txt · Last modified: 2019/05/19 19:56 by dana.trocaru