User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.1.0

Download și print: fisa_evaluare_1.0.docx

1. Care dintre următoarele activităţi pot duce la răspândirea unui virus de calculator ?

a) Verificarea datelor ce vor urma a fi introduse în calculator, cu un program antivirus

b) Folosirea unui calculator nelegat la reţea pentru a tipări un document

c) Folosirea unor programe care au fost scanate de viruşi

d) Folosirea unor soft-uri pirat (fără licenţă )

2. Care dintre următoarele practici ajută la crearea unui mediu de lucru ergonomic ?

a) Protejarea monitorului de reflexii şi perturbări ale imaginii printr-o poziţionare corectă a acestuia

b) Pauze cât mai mari

c) Menţinerea biroului rece şi slab luminat

d) Folosirea unor scaune care nu pot fi ajustate

3. Utilizarea calculatorului poate provoca boli cauzate de mişcări repetate. Care dintre următoarele metode este cea mai bună pentru contracararea acestui fenomen ?

a) Vă asiguraţi că încăperea în care se găseşte calculatorul este bine luminată

b) Folosirea unui scaun fără braţe

c) Poziţionaţi monitorul la înălţimea corectă

d) Poziţionarea corectă a articulaţiilor mâinilor la acelaşi nivel cu tastatura

4. Realizați corespondența între elementele din coloana A și cele din coloana B de mai jos.

A

white hat hacker (spărgătorii cu pălării albe)

Hacker

black hat hacker (spărgătorii cu pălării negre)

virus informatic

B

răufăcătorii care după ce depistează breşele de securitate le folosesc pentru a le exploata cu rea voinţă de cele mai multe ori în scopuri financiare

caută posibilele căi de atacuri cu scopul de a informa producătorii din domeniu ca aceştia să poată lua măsurile necesare pentru remedierea problemelor semnalate

program care se instalează fără voia utilizatorului şi provoacă pagube atât în sistemul de operare cât şi în elementele hardware ale computerului

persoana care posedă cunoştinţele necesare pentru a crea instrumente care să îi permită atacarea sistemelor de calcul

5. Completați spațiile punctate de mai jos cu cuvintele lipsă.

Viruşii se pot clasifica în:

Viruşi ……………………: afectează hard discul, floppy-discul şi …………………………

Viruşi ……………………: afecteazã ……………. şi ……………… aflate în memorie sau pe disc, inclusiv sistemul de operare sau componentele acestuia.

6. Dezinfectarea fişierelor înseamnă:

a) Realizarea de copii de sigurantă ale fişierelor într-o locaţie sigură

b) Ştergerea fişierelor de pe hard disk

c) Infectarea fişierelor cu viruşi

d) Înlăturarea viruşilor din fişiere

7. Care dintre următoarele propoziţii despre aplicaţiile antivirus este adevărată ?

a) Aplicaţiile antivirus nu necesită actualizare

b) Aplicaţiile antivirus trebuie să fie actualizate regulat

c) Aplicaţiile antivirus sunt întotdeauna gratis pe Internet

d) Aplicaţiile antivirus pot repara defecţiunile tehnice ale computerului

8. Care dintre următoarele propoziţii despre viruşii de computer este adevărată ?

a) Viruşii pot încetini viteza de lucru a calculatorului până la blocare

b) Viruşii nu pot modifica dimensiunea fișierelor

c) Viruşii de computer sunt programe utile unui computer

d) Viruşii de computer sunt întotdeauna uşor de detectat şi de înlăturat

9. Precizați care din următoarele afirmații NU este adevărată.

a) Programele antivirus sunt create special pentru detectarea viruşilor prin verificarea conţinutului fişierelor şi semnalarea prezenţei semnăturii unui virus cunoscut sau a unor secvenţe suspecte în interiorul lor

b) Programele antivirus sunt create special dezinfectarea sau ştergerea fişierelor infectate

c) Programele antivirus sunt create special prevenirea infectării prin supravegherea acţiunilor din memorie şi semnalarea întâlnirii unor anumite acţiuni care ar putea fi generate de existenţa în memorie a unui virus.

d) Programele antivirus sunt create special copierea sau mutarea fişierelor infectate

wiki/fisa_evaluare.1.0.txt · Last modified: 2017/08/21 10:34 by claudia.cziprok