User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.4.16

Fişă de evaluare

1. Se citesc două valori de la tastatură. Să se afişeze cea mai mică dintre ele.
2. Se citesc de la tastatură numele, luna şi ziua naşterii pentru doi copii care sunt născuţi în acelaşi an. Scrieţi operaţiile necesare astfel încât algoritmul să afişeze numele copilului de vârstă mai mare.
3. Cu ajutorul unui personaj ales din biblioteca Scratch desenaţi pe ecran două pătrate având laturile valorile a două variabile a şi b citite de la tastatură astfel încât pătratul de latură mai mică se va afla în patrătul de latură mai mare ca în exemplu de mai jos. Scrieţi operaţiile necesare pentru citirea de la tastatură a două variabile a şi b şi apoi desenarea pe ecran a celor două pătrate ca în modelul de mai jos.

wiki/fisa_evaluare.4.16.txt · Last modified: 2017/08/16 17:08 by boca.alina