User Tools

Site Tools


wiki:fisa_evaluare.4.4

1. În secvenţa următoare, variabilele x şi y sunt întregi. Ce valoare va reţine variabila x după executarea acesteia?

x←10; y←5; x←x+y; y←x-y; x←y+x;

a. -10 b. 25 c. 15 d. 40

2. Precizați valoarea de adevăr pentru:

Valoarea unei constante nu poate fi modificată printr-o operaţie de citire de la tastatură.

a. Adevărat b. Fals

3. Precizați valoarea de adevăr pentru:

Valoarea unei constante nu poate fi folosită în operaţii de afişare.

a. Adevărat b. Fals

4. În secvenţa următoare, variabilele a şi b sunt întregi. Ce valori vor reţine variabilele după executarea operațiilor următoare?

a←1; b←2; a←a+1; b←b+2; a←a+b;

a. 6 și 4 b. 2 și 5 c. 1 și 2 d. 2 și 1

wiki/fisa_evaluare.4.4.txt · Last modified: 2017/08/15 15:40 by pintescu.alina