User Tools

Site Tools


wiki:fisa_rezolvata.4.1

Noțiunea de algoritm - Fisă rezolvată

A. Pot fi creați algoritmi pentru următoarele probleme (răspundeți cu DA sau NU):
 1. Pregătirea unui fel de mâncare : DA
 2. Pornirea unei mașini : DA
 3. Descoperirea celui mai frumos om de pe planetă : NU
 4. Pregătirea pentru mersul la școală: DA
B. Descrieți un algoritm pentru următoarele probleme:
 1. Cumpărearea unui produs de la un supermarket
  • Pasul 1: Aleg produsul și îl iau
  • Pasul 2: Merg la casă și ofer produsul la scanat
  • Pasul 3: Produsul este scanat
  • Pasul 4: Plătesc produsul
  • Pasul 5: Plec din magazin
 2. Începerea unui joc pe echipe
  • Pasul 1: Ne strângem toți
  • Pasul 2: Alegem un număr de echipe
  • Pasul 3: Ne împărțim în echipe (alegem un căpitan pentru fiecare echipă și apoi căpitanii își aleg coechipierii)
  • Pasul 4: Alegem în ce ordine vor juca echipele
  • Pasul 5: Începem jocul
 3. Desfășurarea unei lucrări de control
  • Pasul 1: Primim lucrările de control
  • Pasul 2: Ne scriem numele pe acestea
  • Pasul 3: Citim cerințele
  • Pasul 4: Cât timp avem idei
   • Pasul 4.1 Scriem
  • Pasul 5: Dăm lucrarea
  • Pasul 6: Așteptăm rezultatul
 4. Deschiderea unui filmuleț pe un site
  • Pasul 1: Deschidem calculatorul
  • Pasul 2: Deschidem o aplicație browser
  • Pasul 3: Introducem un link-ul pentru site
  • Pasul 4: Alegem un filmuleț
  • Pasul 5: Îl vizualizăm
C. Răspundeți la următoarele întrebări:
 1. De unde provine denumirea de algoritm ?
  • Numele unui matematician
 2. Care este un scop al algoritmilor ?
  • Un scop al algorimilor este acela de a putea fi utilizat pe probleme asemănătoare.
 3. Un algoritm poate avea un număr nelimitat de pași ?
  • Nu, el trebuie să aibă un număr limitat de pași.
 4. Un algoritm poate da răspunsuri diferite pentru aceleași date de intrare ?
  • Nu, dă mereu același răspuns.
D. Sunt corecți următorii algoritmi pentru problema dată ?
 1. Maximul dintre 3 numere.
  • Pasul 1: Citim numerele a, b, c
  • Pasul 2: Dacă a > b atunci max = a
  • Pasul 3: Dacă c > b atunci max = c
  • Pasul 4: Afișare max
 2. Cel mai mare divizor comun a două numere
  • Pasul 1: Citim numerele a, b
  • Pasul 2: cât timp a != b executa
   • Pasul 2.1: Dacă a > b atunci a=a-b altfel b=b-a
  • Pasul 3: cmmdc = a
  • Pasul 4: Afișare cmmdc
 3. Cel mai mic multiplu comun a două numere
  • Pasul 1: Citim numerele a, b
  • Pasul 2: Rulăm algoritul de cel mai mic divizor comun pentru a, b și aflăm cmmdc
  • Pasul 3: cmmmc = (a*b)/cmmdc
  • Pasul 4: Afișare cmmmc

R. 1-Nu, 2-Da, 3-Da

E. Potriviți problema cu algoritmul

1. Minimul dintre două numere
2. Maximul dintre două numere
3. Cel mai mare divizor comun dintre două numere
4. Cel mai mare multiplu comun dintre două numere

A.

 • Pasul 1: Citim numerele a, b
 • Pasul 2: Dacă a > b atunci m = a
 • Pasul 3: Afișare m

B.

 • Pasul 1: Citim numerele a, b
 • Pasul 2: Dacă a < b atunci m = a
 • Pasul 3: Afișare m

C.

 • Pasul 1: Citim numerele a, b
 • Pasul 2: deimp = a
 • Pasul 3: imp = b
 • Pasul 4: cât timp imp != 0 executa
  • Pasul 4.1: r = deimp mod imp
  • Pasul 4.2: deimp = imp
  • Pasul 4.3: imp = r
 • Pasul 5: m = deimp
 • Pasul 6: Afișare m

D.

 • Pasul 1: Citim numerele a, b
 • Pasul 2: deimp = a
 • Pasul 3: imp = b
 • Pasul 4: cât timp imp != 0 executa
  • Pasul 4.1: r = deimp mod imp
  • Pasul 4.2: deimp = imp
  • Pasul 4.3: imp = r
 • Pasul 5: m = (a*b)/deimp
 • Pasul 6: Afișare m

R. 1-B, 2-A, 3-C, 3-D

Activitate practică

Răspuns: 9, 1, 4, 3, 7, 8, 10, 2, 6, 5

wiki/fisa_rezolvata.4.1.txt · Last modified: 2017/08/08 08:56 by cheres.adriana