User Tools

Site Tools


wiki:sinteza_teorie.4.16

Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice - VI :

Structura alternativă (decizională)

Structura alternativă este compusă dintr-o condiţie şi două operaţii sau structuri secvenţiale de operaţii. Condiţia are rolul de a decide care dintre cele două operaţii sau structuri secvenţiale de operaţii se vor executa.
Exemplu: Să presupunem că la şcoală se organizează două excursii, la două obiective diferite, în aceeaşi perioadă de timp. Din cauza faptului că au loc în aceeaşi perioadă, nu se poate participa la ambele excursii. În această situaţie, este nevoie de o condiţie care să permită alegerea uneia dintre excursii. Enunţaţi cel puţin trei condiţii care pot fi utilizate în alegerea unei excursii.
Forma generală a structurii alternative

Principiul de execuţie
Pasul 1 Se evaluează condiţia
Pasul 2 Dacă condiţia este adevărată atunci se execută Operaţie 1 (și se ignoră Operație 2)
Pasul 3 Dacă condiţia este falsă se execută Operaţie 2 (și se ignoră Operație 1)
În algoritm se va executa fie Pasul 2 fie Pasul 3.

Exemplu Se citesc două valori de la tastatură. Să se afişeze cea mai mare dintre ele.
Algoritmul

Forma simplificată a structurii alternative

Principiul de execuţie
Pasul 1 Se evaluează condiţia
Pasul 2 Dacă condiţia este adevărată atunci se execută Operaţie 1

Structuri alternative compuse

Exemplu
Se citesc trei numere în variabilele a, b, c. Să se afişeze cel mai mare dintre ele.

wiki/sinteza_teorie.4.16.txt · Last modified: 2017/08/16 15:58 by boca.alina